Governing Body

S.No. Name Designation
1 Shri Bharatbhai Bavisi Chairman
2 Shir Pankajbhai Sanghavi Member
3 Shri Amit Bhai Dave Member
4 Prof.Shila Joshi University Representative
5 Prof. Suresh Chand University Representative
6 Dr. N.K. Dhakad Government Representative
7 Dr. K. Venkatraman Teacher Representative
8 Dr. Rushita Natu Teacher Representative
9 Prof. Santosh Nager Principal & Secretary